Sunday, July 20, 2008

ઊડવાને પાંખો પ્રસરાવી મન થઇ આવે

અંધકાર પછી હંમેશાં ઉજાસ છે

જિંદગીને જીવવાનો નવો અવકાશ છે.

ઊડવાને પાંખો પ્રસરાવી મન થઇ આવે

કિન્તુ ઊડવાને આ વળી નાનું આકાશ છે.

ઝાંઝરનો રણકાર ઝીણો ઝીણો સંભળાય

લાગે છે, તું મારી નજીક કે આસપાસ છે.

તું ગમે ત્યાં હોઇશ, એની મને ખબર નથી

છતાંય, સદાય મારા દિલમાં તારો વાસ છે.

No comments: